Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Handelsvarer for Larvik og Sandefjord

Nr. Handelsvare Enhet Detalj Engros Priskurant Provianttakst Ukjent AUS
1 Bord, bondebord hundreder 1 1
2 Bord, bondebord, 8-10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 34 1
3 Bord, furu og gran, 8-10 fot, 1 1/2-2 tommer hundreder 235 1
4 Bord, furu og gran, 9, 10 og 12 fot, 1 1/4 - 1 1/2 tommer hundreder 18 1
5 Bord, furu og gran, tønnebord, 8-10 fot, 1- 1/2-2 tommer hundreder 4 1
6 Bord, furu, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 38 1
7 Bord, furu, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 38 1
8 Bord, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 38 1
9 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer hundreder 254 1
10 Bord, furu, sagbord, 10 fot, 1 1/2 tommer, undermåls hundreder 3 1
11 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 254 1
12 Bord, furu, sagbord, 11 fot, 1 1/2 tommer, undermåls hundreder 3 1
13 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 254 1
14 Bord, furu, sagbord, 12 fot, 1 1/2 tommer, undermåls hundreder 3 1
15 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme hundreder 292 1
16 Bord, gran, 10 fot, 1 1/2 tomme, undermåls hundreder 3 1
17 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tomme, undermåls hundreder 3 1
18 Bord, gran, 11 fot, 1 1/2 tommer hundreder 292 1
19 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tomme, undermåls hundreder 3 1
20 Bord, gran, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 291 1
21 Bord, gran, 12 fot, 2 tommer hundreder 217 1
22 Bygg tønner 299 1
23 Erter tønner 295 1
24 Flesk skippund 296 1
25 Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer hundreder 18 1
26 Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, ringe hundreder 3 1
27 Furuplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, undermåls hundreder 3 1
28 Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer hundreder 17 1
29 Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, ringe hundreder 3 1
30 Granplanker, Faris, 12 fot, 2 tommer, undermåls hundreder 3 1
31 Gryn tønner 20 1
32 Gryn, bygg tønner 1 1
33 Havre tønner 262 1
34 Hvete tønner 10 1
35 Jern, diverse sorter pund 279 1
36 Jern, diverse støpejern skippund 290 1
37 Jern, jerngryter pund 288 1
38 Jern, stangjern skippund 291 1
39 Kjøtt lispund 1 1
40 Kjøtt tønner 11 1
41 Kjøtt, irsk tønner 2 1
42 Malt tønner 309 1
43 Ost skippund 256 1
44 Rug tønner 313 1
45 Smør bismerpund 18 1
46 Smør lispund 1 1
47 Smør tønner 269 1
48 Spiker, 2 tommer hundreder 274 1
49 Spiker, 3 tommer hundreder 272 1
50 Spiker, 4 tommer hundreder 274 1
51 Talg bismerpund 20 1
52 Talg lispund 2 1