Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Handelsvarer for Risør

Nr. Handelsvare Enhet Detalj Engros Priskurant Provianttakst Ukjent AUS
1 Barkholt tylfter 3 1
2 Bjelker, eik tylfter 3 1
3 Bokhvete tønner 1 1
4 Bokhvetegryn skippund 1 1
5 Bokhvetegryn tønner 55 1
6 Bord, eik, 7-8 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
7 Bord, furu, 1 1/4 tomme bred hundreder 6 1
8 Bord, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
9 Bord, furu, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 1 1
10 Bord, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 16 1
11 Bord, furu, undermåls hundreder 20 1
12 Bord, gran, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
13 Bord, gran, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 1 1
14 Bord, gran, 2 tommer bred hundreder 4 1
15 Bord, gran, blandingsbord, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
16 Bord, gran, undermåls hundreder 4 1
17 Bygg tønner 334 1
18 Bygg, dansk tønner 1 1
19 Bygg, skotsk tønner 2 1
20 Bygg, våt og bedervet tønner 1 1
21 Byggmel tønner 2 1
22 Byggryn, dansk tønner 1 1
23 Byggryn, hollandsk tønner 1 1
24 Byggryn, holstensk tønner 1 1
25 Deler, 10 fot hundreder 1 1
26 Deler, furu og gran hundreder 1 1
27 Deler, furu og gran, 10 fot lang hundreder 1 1
28 Deler, furu og gran, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 3 1
29 Deler, furu og gran, 10 fot, små og undermåls hundreder 1 1
30 Deler, furu og gran, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 6 1
31 Deler, furu og gran, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
32 Deler, furu og gran, 11- 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
33 Deler, furu og gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 8 1
34 Deler, furu og gran, 9-11 fot lang hundreder 1 1
35 Deler, furu og gran, 9-11 fot,1 1/4 tommer hundreder 1 1
36 Deler, furu og gran, blandingsbord hundreder 1 1
37 Deler, furu og gran, blandingsbord og uvraket, 1 1/4 tommer bred, 10-12 fot lang hundreder 2 1
38 Deler, furu og gran, blandingsbord, 1 1/4 tommer bred, 10-12 fot lang hundreder 1 1
39 Deler, furu og gran, undermåls hundreder 1 1
40 Deler, furu og gran, undermåls, 1 1/4 tommer hundreder 3 1
41 Deler, furu og gran, undermåls, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 4 1
42 Deler, furu og gran, vrakdeler hundreder 1 1
43 Deler, furu, 1 1/2 tommer bred hundreder 1 1
44 Deler, furu, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
45 Deler, furu, 1 3/4 tommer, 13-14 fot hundreder 3 1
46 Deler, furu, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 21 1
47 Deler, furu, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
48 Deler, furu, 10-11 fot lang hundreder 3 1
49 Deler, furu, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 4 1
50 Deler, furu, 10-11 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
51 Deler, furu, 10-12 fot lange, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
52 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 1
53 Deler, furu, 10-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 23 1
54 Deler, furu, 10-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
55 Deler, furu, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 2 1
56 Deler, furu, 11-12 fot hundreder 2 1
57 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 3 1
58 Deler, furu, 11-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 205 1
59 Deler, furu, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 2 1
60 Deler, furu, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 4 1
61 Deler, furu, 12 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 1
62 Deler, furu, 12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 3 1
63 Deler, furu, 12-13 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 1
64 Deler, furu, 12-14 fot, 2 tommer hundreder 2 1
65 Deler, furu, 13 fot hundreder 1 1
66 Deler, furu, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 37 1
67 Deler, furu, 13-14 fot, 1 3/4 tommer hundreder 2 1
68 Deler, furu, 13-14 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 4 1
69 Deler, furu, 13-14 fot, 2 tommer hundreder 12 1
70 Deler, furu, 14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 2 1
71 Deler, furu, 2 1/2 - 3, 24-28 fot hundreder 1 1
72 Deler, furu, 2 1/2 tommer, 14 fot hundreder 1 1
73 Deler, furu, 9-10 fot lang hundreder 1 1
74 Deler, furu, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 4 1
75 Deler, furu, 9-10 tommer, 1 1/4 tommer hundreder 2 1
76 Deler, furu, 9-12 fot lang hundreder 1 1
77 Deler, furu, 9-12 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
78 Deler, furu, blandingsbord hundreder 1 1
79 Deler, furu, blandingsbord, 10 fot lang hundreder 1 1
80 Deler, furu, blandingsbord, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 2 1
81 Deler, furu, blandingsbord, 10 fot, 2 tommer hundreder 1 1
82 Deler, furu, blandingsbord, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
83 Deler, furu, blandingsbord, 10-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
84 Deler, furu, blandingsbord, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 1 1
85 Deler, furu, blandingsbord, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 1
86 Deler, furu, blandingsbord, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
87 Deler, furu, blandingsbord, undermåls hundreder 1 1
88 Deler, furu, undermåls hundreder 206 1
89 Deler, furu, undermåls, 1 1/2 tommer bred hundreder 1 1
90 Deler, furu, undermåls, 10-12 fot lang hundreder 1 1
91 Deler, furu, uvraket hundreder 1 1
92 Deler, furu, vrak hundreder 19 1
93 Deler, furu, vrak, 2 tommer hundreder 1 1
94 Deler, gran, 10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
95 Deler, gran, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
96 Deler, gran, 10-11 fot, 1 1/2- 2 tommer hundreder 1 1
97 Deler, gran, 10-11 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
98 Deler, gran, 10-11 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 1
99 Deler, gran, 10-11 fot, 2 tommer hundreder 6 1
100 Deler, gran, 10-12 fot lange, 1 1/2 tommer hundreder 1 1
101 Deler, gran, 10-12 fot, 1 1/4-1 1/2 tommer hundreder 3 1
102 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
103 Deler, gran, 10-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 18 1
104 Deler, gran, 10-12 fot, 2 tommer hundreder 4 1
105 Deler, gran, 10-12 fot, 3 tommer hundreder 2 1
106 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 12 1
107 Deler, gran, 11-12 fot, 1 3/4- 2 tommer hundreder 4 1
108 Deler, gran, 11-12 fot, 2 1/2 tommer hundreder 1 1
109 Deler, gran, 11-12 fot, 2 3/4 tommer hundreder 1 1
110 Deler, gran, 11-12 fot, 2 tommer hundreder 32 1
111 Deler, gran, 13-14 fot, 1 1/2 tommer hundreder 1 1
112 Deler, gran, 2 tommer hundreder 1 1
113 Deler, gran, 2 tommer, 9-10 fot hundreder 2 1
114 Deler, gran, 9-10 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
115 Deler, gran, blandingsbord og uvraket, 10-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
116 Deler, gran, blandingsbord, 10 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
117 Deler, gran, blandingsbord, 10-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 3 1
118 Deler, gran, blandingsbord, 9-12 fot, 1 3/4 tommer hundreder 1 1
119 Deler, gran, undermåls hundreder 5 1
120 Deler, gran, undermåls, 10-11 fot, 1 1/4 tommer hundreder 1 1
121 Deler, gran, undermålsdeler, 11-12 fot , 2 1/2 tommer hundreder 1 1
122 Deler, gran, uvraket hundreder 1 1
123 Deler, undermåls hundreder 17 1
124 Deler, undermåls, 10-12 fot hundreder 1 1
125 Deler, vrak hundreder 2 1
126 Deler, vrak og splitt hundreder 4 1
127 Eik, bjelker, 17-18 fot tylfter 1 1
128 Eik, bjelker, 35 fot ? 1 1
129 Eik, planker, 24-28 fot tylfter 1 1
130 Erter tønner 231 1
131 Erter, hollandsk tønner 1 1
132 Flesk lispund 95 1
133 Flesk skippund 139 1
134 Flesk, røkt lispund 1 1
135 Furu, halvbord hundreder 1 1
136 Furubor hundreder 1 1
137 Furubord hundreder 1 1
138 Furubord, 1 1/4 tommer hundreder 8 1
139 Furubord, 2 tommer, 11-12 fot hundreder 1 1
140 Gran, 12 fot hundreder 1 1
141 Gran, halvbord hundreder 1 1
142 Gran, undermåls hundreder 2 1
143 Granbord, 2 tommer hundreder 4 1
144 Gryn tønner 3 1
145 Gryn, bygg tønner 93 1
146 Gryn, bygg og havre tønner 1 1
147 Gryn, dansk tønner 1 1
148 Gryn, havre tønner 11 1
149 Gryn, holstensk tønner 4 1
150 Havre tønner 47 1
151 Havregryn tønner 8 1
152 Havremel sekker 4 1
153 Havremel tønner 1 1
154 Havremel, engelsk sekker 1 1
155 Humle skippund 4 1
156 Humle, engelsk skippund 1 1
157 Hvete tønner 41 1
158 Hvetemel tønner 15 1
159 Jern skippund 3 1
160 Jern, kakkelovner skippund 210 1
161 Jern, stangjern skippund 312 1
162 Kjøtt, saltet skippund 1 1
163 Kjøtt, saltet tønner 8 1
164 Kjøtt, tørket lispund 3 1
165 Malt tønner 324 1
166 Malt, dansk fjerdinger 1 1
167 Malt, dansk tønner 5 1
168 Malt, engelsk tønner 9 1
169 Malt, innenlandsk tønner 1 1
170 Malt, skotsk tønner 1 1
171 Maltmel sekker 1 1
172 Mjød tønner 1 1
173 Ost lispund 22 1
174 Ost skippund 36 1
175 Ost, dansk lispund 1 1
176 Over T? tylfter 3 1
177 Planke, eik 2-2 1/2 tommer, 20-26 fot tylfter 5 1
178 Planke, eik, 1 3/4-2 tommer, 16-22 fot tylfter 2 1
179 Planker, 14-24 fot, 1 1/2-2 1/2 tommer tylfter 1 1
180 Planker, 2 1/2 tommer, 20-30 fot tylfter 2 1
181 Planker, 2 1/2 tommer, 24-26 fot tylfter 1 1
182 Planker, 2 tommer, 20 fot tylfter 1 1
183 Planker, Ege tylfter 4 1
184 Planker, eik tylfter 4 1
185 Planker, eik, 1 1/2 - 2 tommer, 10-26 fot tylfter 1 1
186 Planker, eik, 10-12 alen, 2 tommer tylfter 1 1
187 Planker, eik, 12 fot, 1 1/4 - 1 1/2 tommer tylfter 1 1
188 Planker, eik, 14-18 fot, 1 1/2-2 tommer tylfter 1 1
189 Planker, eik, 15-24 fot, 2 tommer tylfter 1 1
190 Planker, eik, 16-20 fot, 1 1/2 tommer hundreder 2 1
191 Planker, eik, 17-24 fot, 2-2 1/2 tommer tylfter 1 1
192 Planker, eik, 18-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 2 1
193 Planker, eik, 20-22 fot, 2- 2 1/2 tommer hundreder 1 1
194 Planker, eik, 20-24 fot, 2 1/4 tommer, små skipsplanker hundreder 2 1
195 Planker, eik, 20-24 fot, 2 tommer hundreder 1 1
196 Planker, eik, 20-25 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1 1
197 Planker, eik, 20-26 fot, 2-3 tommer tylfter 1 1
198 Planker, eik, 20-28 fot lange, 2-2 1/2 tommer tylfter 1 1
199 Planker, eik, 20-28 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1 1
200 Planker, eik, 20-28 fot, 2-2 1/4 tommer tylfter 1 1
201 Planker, eik, 20-28 tommer, 2 tommer tylfter 1 1
202 Planker, eik, 20-30 fot, 2 1/2 tommer tylfter 1 1
203 Planker, eik, 20-38 fot, 2 1/4 tommer tylfter 1 1
204 Planker, eik, 24-26 fot, 2-2 1/2 tommer tylfter 1 1
205 Planker, eik, 9-10 alen, 4 tommer tylfter 1 1
206 Planker, eik, små, 14-16 fot, 1 1/2 tommer tylfter 1 1
207 Planker, eik, vrak, 16-17 fot, 1 1/2 tommer tylfter 1 1
208 Planker, skipsplanker tylfter 1 1
209 Rug tønner 323 1
210 Rug, dansk tønner 8 1
211 Rug, dantzig tønner 5 1
212 Rug, danzig tønner 2 1
213 Rug, engelsk tønner 3 1
214 Rug, innenlandsk tønner 3 1
215 Rug, Østersjøen tønner 2 1
216 Rugmel tønner 5 1
217 Salt kjøtt tønner 6 1
218 Sild, saltet tønner 2 1
219 Smør fjerdinger 5 1
220 Smør lispund 1 1
221 Smør quarter 1 1
222 Smør tønner 238 1
223 Smør, norsk tønner 1 1
224 Stenkull lester 2 1
225 Talg lispund 1 1
226 Under t? tylfter 3 1