Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Allun, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 18 0
2 1760 18 0
3 1761 18 22
4 1762 18 44
5 1763 18 16
6 1764 18 35
7 1765 18 43
8 1766 16 48

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.