Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BACON [FLESK] - Bacon - B4_9, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1834 19
2 1835 17
3 1836 17
4 1837 17
5 1838 18
6 1839 22
7 1840 22
8 1841 20
9 1842 16
10 1843 16
11 1844 16
12 1845 16
13 1846 17
14 1847 20
15 1848 20
16 1849 19
17 1850 18
18 1851 17
19 1852 19
20 1853 19
21 1855 25
22 1856 26
23 1857 27
24 1858 23
25 1859 19
26 1861 22
27 1862 23
28 1863 22
29 1864 20
30 1865 19
31 1866 23
32 1867 26
33 1868 25
34 1869 24
35 1870 22
36 1871 22
37 1872 22
38 1873 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.