Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_11, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1840 18
2 1841 17
3 1842 15
4 1843 15
5 1844 16
6 1845 17
7 1846 17
8 1848 22
9 1855 20
10 1860 18
11 1861 21
12 1862 20
13 1863 19
14 1864 20
15 1865 18
16 1866 19
17 1867 21
18 1869 23
19 1870 23
20 1871 23
21 1872 23
22 1873 23
23 1874 23
24 1875 23
25 1876 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.