Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BACON [FLESK] - Bacon fresh - B4_5, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1827 6 11
2 1828 6 48
3 1829 5 60
4 1830 20 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.