Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BACON [FLESK] - Bacon salted - B4_12, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 24
2 1862 28
3 1863 26
4 1864 23

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.