Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BACON [FLESK] - Bacon salted Danish - B4_3, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 5 0
2 1826 4 76
3 1828 4 60
4 1835 17 0
5 1836 30 0
6 1837 27 119
7 1838 29 115
8 1839 32 58
9 1840 26 1
10 1841 23 0
11 1845 31 0

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.