Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BACON [FLESK] - Bacon smoked - B4_4, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1827 7 63
2 1828 9 1
3 1829 9 77
4 1830 37 70

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.