Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BACON [FLESK] - Bacon smoked Danish - B4_2, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 6 10
2 1826 5 70
3 1827 6 110
4 1828 9 45
5 1829 8 65
6 1830 9
7 1834 8
8 1835 6
9 1836 11
10 1837 10
11 1838 10
12 1839 12
13 1840 10
14 1841 8
15 1845 11

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.