Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BACON [FLESK] - Bacon, average quality - B4_1, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 16
2 1834 20
3 1835 15
4 1836 20
5 1837 21
6 1838 21
7 1839 22
8 1840 21
9 1841 17
10 1842 14
11 1843 15
12 1844 17
13 1845 18
14 1846 17
15 1847 21
16 1848 23
17 1849 18
18 1850 16
19 1851 17
20 1852 19
21 1853 22
22 1854 23
23 1855 23
24 1856 24
25 1857 25
26 1858 22
27 1859 21
28 1860 20
29 1861 25
30 1862 25
31 1863 21
32 1864 20
33 1865 18
34 1866 23
35 1867 23
36 1868 24
37 1869 26
38 1870 26
39 1871 23
40 1872 20
41 1873 24
42 1874 27
43 1875 30
44 1876 29

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.