Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Barley (Konow) - A2_7, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1812 50 61

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1813 53 26
2 1814 47 26

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.