Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Danish - A2_34, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1865 3 27
2 1866 3 115
3 1867 4 49
4 1868 4 96
5 1869 4 25
6 1870 3 66
7 1871 3 106
8 1872 3 92
9 1873 4 46
10 1874 4 91
11 1875 4 40
12 1876 4 21

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.