Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Danish, 110-111 lbs. - A2_17, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 3 54
2 1870 3 18
3 1871 3 61
4 1872 3 35
5 1873 3 114
6 1874 4 45
7 1875 3 72
8 1876 3 81

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.