Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Danish, 112-114 lbs. - A2_16, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 3 87
2 1870 3 34
3 1871 3 68
4 1872 3 50
5 1873 4 8
6 1874 4 44
7 1875 3 84
8 1876 3 92

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.