Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Danish, below 110 lbs. - A2_18, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 4 12
2 1870 3 18
3 1871 3 52
4 1872 3 13
5 1873 4 1
6 1874 4 15
7 1875 3 36
8 1876 3 72

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.