Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Danish, over 115 lbs. - A2_15, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 4 19
2 1870 3 54
3 1871 3 83
4 1872 3 60
5 1873 3 96
6 1874 4 48
7 1875 3 99
8 1876 3 103

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.