Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - English - A2_6, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1780 2 8
2 1782 3 32
3 1784 3 16
4 1785 3 2
5 1786 3 32
6 1789 3 12

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.