Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Ibraila - A2_9, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1866 3 72
2 1867 3 90
3 1868 3 100
4 1869 3 10
5 1875 3 20
6 1876 2 109

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.