Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Königsberg - A2_10, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 3 96
2 1871 3 60
3 1873 4 39
4 1874 4 17
5 1875 3 39
6 1876 3 59

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.