Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Libau - A2_22, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1873 3 36
2 1874 4 19
3 1875 3 54

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.