Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Mecklenburg or Polish - A2_4, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1767 2 56
2 1768 2 45
3 1769 2 7
4 1770 2 21
5 1771 2 78
6 1773 2 8
7 1774 1 86
8 1775 2 11
9 1776 2 11
10 1777 1 93
11 1778 1 90
12 1779 2 5
13 1780 2 3
14 1781 2 39
15 1782 3 5
16 1783 3 11
17 1784 3 45
18 1785 3 4
19 1786 3 24
20 1787 2 83
21 1788 2 53
22 1789 3 3
23 1790 3 25
24 1791 2 20
25 1792 2 26
26 1793 3 21
27 1794 3 27
28 1795 3 0
29 1796 2 72
30 1797 2 60
31 1800 4 48
32 1801 5 0
33 1803 5 0
34 1804 3 80
35 1805 5 48
36 1810 13 24

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.