Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Odessa - A2_8, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1854 3 81
2 1855 3 42
3 1857 2 116
4 1858 2 75
5 1859 2 84
6 1860 3 12
7 1864 2 24
8 1867 3 99
9 1871 2 92
10 1872 2 93
11 1873 3 4
12 1874 3 48
13 1875 3 9
14 1876 2 99

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.