Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Oran - A2_24, kg, 85

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1876 2 114

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.