Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Salonica - A2_12, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1869 2 75
2 1870 2 84

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.