Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Scottish - A2_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1777 1 30
2 1779 2 32
3 1780 1 76
4 1781 1 80
5 1782 2 78
6 1785 2 43
7 1786 2 64
8 1787 1 88
9 1788 1 88
10 1789 2 5
11 1799 2 64

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.