Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY [BYGG] - Six row barley - A2_39, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 1 91
2 1826 2 69
3 1827 2 117
4 1828 2 28
5 1829 2 72
6 1830 2 82
7 1831 3 67
8 1832 2 118
9 1833 1 115
10 1834 1 91
11 1835 2 2
12 1836 2 42
13 1837 2 51
14 1838 2 88
15 1839 2 83
16 1840 2 60
17 1841 1 107
18 1842 2 12
19 1843 2 34
20 1844 2 19
21 1845 1 106
22 1846 3 0
23 1847 3 100
24 1848 2 101
25 1850 2 9
26 1851 2 6
27 1853 3 90

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.