Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_1, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 34 0
2 1816 60 0

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 11 0
2 1822 5 60
3 1823 5 60
4 1824 4 0
5 1825 3 36
6 1826 3 84
7 1827 5 48
8 1828 4 12
9 1829 4 30
10 1830 4 60
11 1831 5 72
12 1832 5 48
13 1833 4 24
14 1834 3 78
15 1835 3 114
16 1836 4 18
17 1837 4 0
18 1838 4 36
19 1839 4 72
20 1840 4 48
21 1841 3 72
22 1842 4 0
23 1843 4 0
24 1844 4 0
25 1845 3 102
26 1846 4 36
27 1847 6 60
28 1848 4 24
29 1849 3 102
30 1850 3 48
31 1851 3 96
32 1852 3 114
33 1853 4 18
34 1854 4 60
35 1855 4 84
36 1856 5 96
37 1857 5 12
38 1858 4 48
39 1859 4 18
40 1860 4 84
41 1861 4 54
42 1862 4 66
43 1863 4 30
44 1864 3 108
45 1865 3 114

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.