Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Barley flour Byggmel - A6_2, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1829 6 0
2 1830 7 35
3 1833 7 0
4 1834 6 26
5 1835 6 40
6 1836 5 42
7 1837 6 0
8 1840 5 0
9 1841 5 55
10 1842 5 117
11 1843 5 43
12 1844 4 106
13 1845 4 59
14 1846 6 0
15 1848 5 45

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.