Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Coarsely ground barley Grynmel - A6_9, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1866 6 12
2 1867 6 60
3 1868 7 5
4 1869 6 37
5 1870 5 83
6 1871 5 80
7 1872 5 75
8 1873 6 34
9 1874 6 90
10 1875 6 27
11 1876 5 94

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.