Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley Gryn - A6_3, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1822 10 0
2 1823 10 60
3 1824 7 0
4 1825 6 0
5 1826 7 0
6 1827 10 0
7 1828 8 0
8 1829 8 0
9 1830 10 0
10 1831 12 0
11 1832 12 0
12 1833 8 0
13 1834 6 48
14 1835 7 0
15 1836 7 90
16 1837 10 0
17 1838 8 0
18 1839 9 0
19 1840 8 0
20 1841 7 24
21 1842 7 24
22 1843 7 24
23 1844 7 24
24 1845 7 24
25 1846 7 72
26 1847 11 72
27 1848 7 72
28 1849 7 0
29 1850 6 48
30 1851 6 72
31 1852 8 0
32 1853 8 0
33 1854 9 24
34 1855 9 24
35 1856 10 0
36 1857 9 72
37 1858 8 96
38 1859 8 0
39 1860 8 48
40 1861 8 96
41 1862 8 48
42 1863 7 72
43 1864 7 72
44 1865 6 96

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.