Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley split Gryn halve - A6_6, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 4 0
2 1826 5 65
3 1827 6 15
4 1828 4 83
5 1829 4 114
6 1830 5 77
7 1831 7 43
8 1832 5 86
9 1833 4 37
10 1834 3 90
11 1835 3 117
12 1836 4 51
13 1837 4 60
14 1838 5 4
15 1839 4 117
16 1840 4 80
17 1841 3 93
18 1842 4 60
19 1843 4 25
20 1844 4 18
21 1845 4 4
22 1846 4 41
23 1856 6 90

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.