Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Pearl barley whole grain Gryn hele - A6_5, tønner, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 4 110
2 1826 6 3
3 1827 6 114
4 1828 5 72
5 1829 6 33
6 1830 6 79
7 1831 8 38
8 1832 6 74
9 1833 5 11
10 1834 4 68
11 1835 5 2
12 1836 5 41
13 1837 5 57
14 1838 6 3
15 1839 5 92
16 1840 5 74
17 1841 4 91
18 1842 5 52
19 1843 4 93
20 1844 4 113
21 1845 5 8
22 1846 5 88
23 1856 7 114

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.