Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Sifted barley flour Siktet byggmel - A6_7, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 5 50
2 1862 5 26
3 1863 4 91
4 1864 4 45
5 1865 4 52
6 1866 5 65
7 1867 6 43
8 1868 6 109
9 1869 6 20
10 1870 5 52
11 1871 5 78
12 1872 5 72
13 1873 6 28
14 1874 6 86
15 1875 6 14
16 1876 5 94

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.