Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BARLEY FLOUR and GRITS [BYGGMEL & GRYN] - Whole ground barley flour Sammalt byggmel - A6_8, kg, 100

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 4 44
2 1862 4 46
3 1863 4 14
4 1864 3 81
5 1865 3 88
6 1866 4 79
7 1867 5 34
8 1868 5 69
9 1869 4 41
10 1870 4 2
11 1871 4 31
12 1872 4 31
13 1873 4 76
14 1874 4 117
15 1875 4 81
16 1876 4 61

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.