Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen) - B1_22, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1874 19
2 1875 20
3 1876 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.