Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_1, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1830 9
2 1834 11
3 1835 10
4 1836 15
5 1837 14
6 1838 12
7 1839 15
8 1840 14
9 1841 11
10 1842 9
11 1843 9
12 1844 11
13 1845 11
14 1846 10
15 1847 11
16 1848 12
17 1849 10
18 1850 10
19 1851 11
20 1852 12
21 1853 12
22 1854 15
23 1855 16
24 1856 17
25 1857 17
26 1858 16
27 1859 16
28 1860 15
29 1861 16
30 1862 16
31 1863 16
32 1864 13
33 1865 11
34 1866 15
35 1867 15
36 1868 15
37 1869 18
38 1870 17
39 1871 17
40 1872 17
41 1873 19
42 1874 18
43 1875 23
44 1876 22

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.