Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_11, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1841 10
2 1842 9
3 1843 8
4 1844 10
5 1845 10
6 1846 11
7 1848 14
8 1855 15
9 1860 15
10 1861 16
11 1862 16
12 1863 18
13 1864 16
14 1865 16
15 1866 16
16 1867 17
17 1868 18
18 1869 16
19 1870 16
20 1871 15
21 1872 18
22 1873 19
23 1874 21
24 1875 19
25 1876 19

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.