Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BEEF [STORFEKJØTT] - Beef (oxen), average quality - B1_17, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Trondheim
Fra Til
1 1842 9
2 1843 8
3 1844 9
4 1845 8
5 1846 11
6 1847 12
7 1848 12
8 1849 11
9 1850 10
10 1851 8
11 1852 10
12 1853 12
13 1855 16
14 1856 16
15 1857 17
16 1858 15
17 1859 14
18 1860 13
19 1861 16
20 1862 14
21 1863 16
22 1864 16
23 1865 13
24 1866 14
25 1867 15
26 1868 16
27 1869 15
28 1870 14
29 1871 15
30 1872 17
31 1873 20
32 1874 26

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.