Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BRAN [KLI] - Rye grits ruggris - H5_2, våger, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1876 59

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.