Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BRICKS AND TILES [MURSTEN, TAKSTEN] - Bricks Norwegian - P5_1, stykk, 1000

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1861 7 24
2 1862 7 112
3 1863 8 30

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.