Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Butter - C1_2, mark, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksbankdaler (1813 – 1816)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1815 72
2 1816 1 16

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1817 16
2 1822 11
3 1823 9
4 1824 8
5 1825 6
6 1826 6
7 1827 9
8 1828 9
9 1829 6
10 1830 8
11 1831 9

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.