Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Butter - C1_6, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Fredrikshald
Fra Til
1 1827 33 87
2 1828 34 74
3 1829 30 101
4 1830 42 60

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.