Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Danish yellow butter - C1_4, quarter, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 9 119
2 1826 9 27
3 1827 9 36
4 1828 8 75
5 1829 8 17
6 1830 9 44
7 1831 8 24
8 1833 8 15
9 1834 7 31
10 1835 9 0
11 1836 9 57
12 1837 9 24
13 1838 8 45
14 1839 10 19
15 1845 9 0
16 1846 9 31

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.