Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Domestic (Opland) butter - C1_5, bismerpund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Christiania
Fra Til
1 1825 1 104
2 1826 1 90
3 1827 1 102
4 1828 1 81
5 1829 1 78
6 1830 2 20

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.