Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

BUTTER [SMOR] - Farm butter bondesmør - C1_9, kg, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Speciedaler (1816 – 1874)

Nr. År Bergen
Fra Til
1 1874 58
2 1875 56
3 1876 56

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.