Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Blår, østersjøisk, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 12 10
2 1760 10 72
3 1761 9 94
4 1762 10 46
5 1763 10 4
6 1764 10 23
7 1765 9 27
8 1766 9 15

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.