Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Blår, av hør, hollandsk, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 15 41
2 1760 15 37
3 1761 15 9
4 1762 14 82
5 1763 15 33
6 1764 15 41
7 1765 15 58
8 1766 15 58

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.