Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Blår, hampeblår, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1759 10 0
2 1760 9 60
3 1761 8 0
4 1762 8 77
5 1763 8 0
6 1764 7 75
7 1765 8 6
8 1766 8 10

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.