Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Blår, ringere sort, skippund, 1

Handelsvare, enhet, mengde

Priskurant

Riksdaler courant (1625 – 1813)

Nr. År Stavanger
Fra Til
1 1762 12 10
2 1763 12 36
3 1764 12 27
4 1765 12 44
5 1766 13 17

Priser er gitt i daler og skilling.
Årlige priser er et vektet gjennomsnitt hvor vektingen tilsvarer antall dager prisen gjelder for.